Squash House

-> Drupal, JavaScript, jQuery, Less, html5, css3 listopad 2012
kwiecień 2014
a


Lekko krzywa strona internetowa klubu squash'owego. Pochylenia możliwe dzięki CSS w wersji trzeciej; żadnych obrazków, ani cięcia grafiki.

Projekt autorstwa osób trzecich.

WC3 HTML 5 WC3 CSS 3