Rochstar

-> Drupal, JavaScript, jQuery, Less, html5, css3 styczeń-luty 2013
a


Strona internetowa prezentująca produkcje telewizyjne pewnej firmy ze stolicy. Duża ilość danych, duża gęstość odwiedzin, Drupal jednak ciągle daje radę.

Panel zapewnia możliwość konfiguracji kolorystyki i tła niezależnie dla każdej producji. Animowane logo i dźwięk po wejściu na stronę - ostrzegam :)

Grafika cudzego pochodzenia.

WC3 HTML 5 WC3 CSS 3