Wyświetlacze infor. reklamowe

-> PHP [Yii framework], html, css,
jQuery, KnockoutJS, Sass, Compass,
C#, WPF, CEF 3, NDatabase
sierpień 2012 - luty 2015
a


System dystrybucji materiałów wizualnych pomiędzy oddalonymi od siebie urządzeniami wyświetlającymi. Zarządzanie odbywa się z poziomu panelu centralnego, działającego jako aplikacja internetowa. Dostęp do panelu jest możliwy także na urządzeniach mobilnych, do których aplikacja została przystosowana w myśl filozofii Responsive Web Design.

Na urządzeniach wyświetlających uruchomiona jest aplikacja okienkowa, obsługująca systemy z rodziny Windows. Wyświetlacze pobierają ustawienia i dane z aplikacji serwerowej. Możliwość dowolnego podziału ekranu, a także zachodzenie się warstw na siebie. Obsługiwane typy zawartości to:
- pliki wideo,
- pliki graficzne,
- strony internetowe,
- kanały RSS,
- filmy z serwisu YouTube,
- własne teksty.
Wykorzystanie silnika Chrominium zapewnia poprawne wyświetlanie treści internetowych, oraz zgodność z obowiązującymi standardami HTML5 i CSS3.

System w ciągłym rozwoju, reagując na uwagi i prośby użytkowników. Więcej informacji można pozyskać oglądająć opisywaną tutaj prezentację.

WC3 HTML 5 WC3 CSS 3