Sinusoid

-> JavaScript, html5 [canvas] czerwiec 2012
a


Wynik zabawy z funkcjami trygonometrycznymi. Okrąg śledzi kursor, gdy ten znajduje się nad obszarem wykresu.

WC3 HTML 5 WC3 CSS 3