Flota samochodów

-> PHP [Yii framework], mPdf, jQuery,
KnockoutJS, Less, html, css
listopad-grudzień 2012
marzec-maj 2013
kwiecień-maj 2014
a


System zarządzania flotą samochodów jako aplikacja internetowa. Oprócz informacji o posiadanych samochodach, system umożliwia przechowywanie danych na temat m.in. polis przypisanych do samochodów, umów wynajmu, czy kontrahentów. Faktury za okresy wynajmu wystawiane są automatycznie na podstawie bieżacych umów, z możliwością wystawiania korekt jak i edycji, zanim zostaną zatwierdzone przez użytkownika. Większość elementów umożliwia załączenie wielu plików, pełniąc rolę systemu archiwalnego.

Pierwsze wykorzystanie biblioteki KnockoutJS - Like it!

WC3 HTML 5 WC3 CSS 3