Kalkulator

-> JavaScript, html, css wykonano dawno
a


Jednolinijkowy kalkulator z pamięcia dziesięciu ostatnich działań gotowych do edycji.

WC3 HTML 5 WC3 CSS 3